Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Sbírka užité grafiky

ulice 17. listopadu 2

Praha 1

110 00

poster@upm.cz