Sbírka plakátu / Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Pracoviště:


Sbírka plakátu / součást sbírky užité grafiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Sbírka plakátu Uměleckoprůmyslového musea v Praze čítá téměř 38 tisíc položek, je nejstarší sbírkou plakátu v ČR (již v roce 1902 byly plakáty sbírky součástí stálé expozice UPM) a svým důrazem na umělecky kvalitní artefakty, splňující parametry národního kulturního dědictví, je unikátní i v evropském kontextu (uchovává řadu nejcennějších dokladů evropské plakátové tvorby). Svým rozsahem a významem uchovávaných děl patří ke špičkovým evropským sbírkám, jako jsou Musée de la Publicité, Bibliothèque nationale a Bibliothèque Fornay v Paříži, Museum für Angewandte Kunst a Albertina ve Vídni, Neue Sammlung Pinakothek der Moderne v Mnichově, Victoria and Albert Museum v Londýně atd. Zaměřena je především na český plakát 19.–21. století a jejím nejcennějším jádrem je unikátní kolekce „zlaté“ éry plakátu z let 1890–1910. Součástí sbírky jsou početné autorské či institucionální fondy (např. Alfons Mucha, František Zelenka, Jaroslav Šváb, Atelier Rotter), tematické celky (filmový plakát, reklama, propaganda) i konvoluty diferencované specifickými technologickými postupy tisku (především unikátní chromolitografické plakáty). 


Restaurátorské pracoviště pro papír a fotografii /součást Restaurátorského oddělení/, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Restaurátorské pracoviště pro papír, tisk a fotografii zajišťuje převážně konzervační práce pro sbírku užité grafiky a fotografie.


Tým projektu:

PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D., kurátorka sbírky plakátu, vedoucí projektu

Petr Štembera, kurátor sbírky plakátu

Mgr. Petr Šámal, Ph.D., kurátor / správce depozitáře sbírky plakátu

Bc. Martina Chadimová, restaurátorka papíru

Ing. Jan Franc, technolog a dokumentátor

Mgr. Vladimíra Sehnalíková, edukace

PhDr. Radim Vondráček, PhDr., Lucie Zadražilová, Ph.D., Lucie Kölbersberger,  BcA. Irena Ruml Fortelná, Dis. Markéta Kubíčková, Tereza Janoušková, Mgr. Michal Stříbrný, Bc. Anežka Bartošíková, Mgr. Ondřej Kocourek, Ing. Jiří Homola a další


Externisté a konzultanti:

prof. akad. mal. Mikoláš Axmann

Ing. Petra Vávrová, Ph.D. 

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.