Databáze

Jedním z vedlejších výstupů projektu bude veřejná databáze, sloužící ke zpřístupnění kulturního dědictví a uchování digitálních dat. Jejím předpokladem je průběžná digitalizace artefaktů plakátu ve sbírce grafiky UPM, revize záznamů ve stávajícím katalogizačním systému Museion a zpřístupnění údajů na portálu www.e-sbirky.cz a ve verzi propojené s „Lexikonem afišistů“ na stránkách projektu. Databázi, vytvářenou průběžně, budou mimo jiné využity při edukačních aktivitách projektu. V závěru projektu (2022) se předpokládá minimální počet 2 000 záznamů.

Dosavadní záznamy zde.