Edukace

Realizované programy


Workshop Postupy ochrany chromolitografických tisků

Workshop Postupy ochrany chromolitografických tisků byl realizován v prosinci 2019 pro studenty restaurátorství na Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze. Zúčastnilo se jej 40 osob – studentů a pedagogů. Teoretická část seznámila s vymezením termínu chromolitografie, přiblížila historii, význam, použití a specifika této techniky a s ní spjatých materiálů. Názorně byly ukázány charakteristické rysy chromolitografických tisků (barevný soutisk, půltónová barevná škála, rozložení na tiskový bod) a postup identifikace zušlechtěných (natíraných) papírů. Prezentovány byly aktuální výsledky průzkumu jednotlivých typů poškození a ověřování optimálních postupů ochrany. Praktická část účastníkům umožnila bezprostředně se seznámit s artefakty chromolitografie na vybraných příkladech tisků a pomocí zvětšovací optiky ověřit způsoby identifikace tisku a materiálu a rozlišit typy poškození. Dokumentace workshopu zde.


Workshop litografie a chromolitografie

V rámci projektu byly v letech 2018–2019 uskutečněny tři praktické workshopy zaměřené na proces litografického tisku, které připravil a ve svém ateliéru realizoval prof. Mikoláš Axmann. Řešitelé projektu – kurátoři, restaurátoři, depozitoři a další účastníci spjatí s provozem sbírkové instituce – získali bezprostřední zkušenost s jednotlivými kroky tisku a možnostmi techniky litografie. Závěrečný workshop se specializoval na demonstraci chromolitografického tisku – barevného soutisku ze sedmi kamenů. Tisk byl proveden na různé typy papíru, aby se ověřily požadavky na materiál používaný pro chromolitografii a srovnáním ukázaly důvody preference zušlechtěného, oboustranně natíraného papíru pro tuto techniku. Získané praktické znalosti, které jsou pouze teoretickým studiem nepřenositelné, jsou nezbytným krokem k pochopení vzniku artefaktů plakátové tvorby a geneze uměleckého projevu a také krokem k identifikaci postupu tisku a materiálu. Účastníci je využijí nejen pro řešení projektu, ale také v každodenní muzejní a restaurátorské praxi.


Plánované programy


Čechy na přelomu 19./20. století jazykem plakátu /

Život první republiky na plakátech

Téma plakátu jako vizuálního média a historického pramenu využijí edukační programy spjaté s plánovanými výstavami (Chromolitografie ve službách reklamy, Plakát jako vizuální médium / Chefs-d'oeuvre sbírky plakátu UPM) a určené pro rozšíření školní a zájmové výuky (druhý stupeň ZŠ, SŠ). K plánovaným programům Čechy na přelomu 19./20. století jazykem plakátu a Život první republiky na plakátech se předpokládá vytvoření volně přístupného manuálu pro pedagogy a pracovních listů interaktivně propojených s databází plakátu tak, aby materiál plnil svou funkci i mimo trvání výstav. Diseminaci edukačních programů zajistí dva workshopy pro učitele, uspořádané v souvislosti s konáním výstav, které proběhnou ve spolupráci s odborníky na muzejní a galerijní pedagogiku z Pedagogické fakulty UK. K výstavám připraví edukační oddělení UPM cyklus přednášek a praktické dílny.