Lexikon českých afišistů

Lexikon českých afišistů 1890–1938

Slovník tvůrců plakátu působících v českých zemích a Čechů pracujících v oboru plakátu v zahraničí v letech 1890–1938. Realizován bude v roce 2021 formou volně přístupné elektronické publikace. Poskytne základní biografická data autorů, odkaz na bibliografii, stručnou charakteristiku plakátové tvorby daného autora a výběrový soupis děl. Vychází z dlouholeté precizní heuristické práce kurátora sbírky plakátu UPM Petra Štembery. Součástí lexikonu bude soupis hlavních tiskařských závodů spjatých s produkcí plakátu v českých zemích ve sledovaném období.
Lexikon vzniká v souladu s cílem projektu vytvořit nástroje pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a katalogizaci kulturního dědictví. Shromažďování dat je založeno na základním výzkumu zaměřeném na historii média plakátu, jeho autorů a tiskáren, vychází ze srovnávací obrazové analýzy, kritického zhodnocení dobových písemných pramenů a rešerších napříč dobovou obrazovou dokumentací (fotografie), písemnictvím (periodika, tisk), odbornou literaturou, sbírkovými a archivními fondy.