Workshop Postupy ochrany chromolitografických tisků

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1

4. 12. 2019, 9:00 - 12:00 hodin, přednáškový sál, přízemí

Workshop Postupy ochrany chromolitografických tisků


program) 


Teoretická část 9:00 - 10:30 hodin


PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D. /

Artefakty chromolitografie ve sbírkových fondech a jejich význam (historie, technologie tisku, identifikace).

Bc. Martina Chadimová /

Problematika péče o chromolitografické tisky na zušlechtěných - natíraných papírech (charakteristika natíraného papíru a jeho identifikace, přehled poškození a zásahů provedených v minulosti, postup pro ochranu a uchování).

Ing. Petra Vávrová, Ph.D. /

Metody identifikace materiálového složení chromolitografických tisků. 

Problematika dřevité papírové podložky.

Přestávka 10:30 - 10:45 hodin

Praktická část 10:45 - 12:00 hodin

Identifikace chromolitografických tisků, natíraných papírů a typů jejich poškození (pozorování zvětšovací technikou).


koordinace)
edukační oddělení UPM
Mgr. Dana Havlová Rovenská, Dis. tel. kontakt: 731 171 261
Mgr. Vladimíra Sehnalíková